KAAS- EN BIERMAND DIVERS

Bieren: Affilgem tripel - Maredsous tripel - Flandrien

Kazen: Affligem - Maredsous - Flandrien belegen

(+- 600g kazen)

zak chips

35,00 €