ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden: Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering. In het geval van niet betaling worden de goederen niet aan de koper overgedragen. 

In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en het Vredegerecht van Mol bevoegd.